Formularz zgłoszenia reklamacyjnego on-line

Prosimy o uważne przeczytanie treści formularza. Należy wypełnić wszystkie pola formularza. Pole "numer seryjny" uzuepłniamy dla wszystkich produktów nim oznakowanych, w przypadku produktów, które nie są oznaczane pozostawiamy puste pole.

Przedmiot reklamacji
Nazwa/Model reklamowanego urządzenia
Numer seryjny
Dane kontaktowe
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Adres wysyłkowy urządzenia po wykonanej naprawie
Nazwa firmy (opcjonalnie)
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Opis problemu
Uwagi, pytania
Gwarancja będzie respektowana tylko wtedy jeśli do urządzenia będzie dołączona ważna karta gwarancyjna oraz dowód zakupu.
Po weryfikacji wypełnieniu powyższego formularza otrzymacie Państwo wiadomość mailową z informacją w jaki sposób wysłać reklamowany przedmiot do naszego Centrum Serwisowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-425) przy ul. Szuberta 45A, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.